Krok 1

Typ nieruchomości i sumy ubezpieczenia
     
     
Dalej

Krok 2

Dodatkowy przedmiot ubezpieczenia
     
     
     
     
Wstecz
Dalej

Krok 3

Informacje dotyczące ubezpieczanego mieniaWstecz
Dalej

Krok 4

Zabezpieczenie mienia
Dodatkowe elementy zabezpieczenia mienia      


Wstecz
Dalej

Krok 5

Sugerowana forma płatnościWstecz
Dalej

Krok 6

Informacje dotyczące ubezpieczającego

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższym formularzu dla potrzeb niezbędnych do skontaktowania się ze mną w celu przedstawienia mi oferty oraz w celach marketingowych zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku Dz. Ust Nr 133 poz. 883 z póź. zmianami )

Wstecz
Zapisz