Ubezpieczyciele

Obecnie na rynku ubezpieczeniowym istnieje wiele towarzystw oferujących różnego rodzaju ubezpieczenia, począwszy od ubezpieczeń obowiązkowych poprzez ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Każda firma proponuje szeroki zakres ochrony dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.
ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ Z SIEDZIBĄ W POLSCE

I. ZAKŁADY DZIAŁAJĄCE W FORMIE SPÓŁKI AKCYJNEJ

1. InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group
00-668 Warszawa
ul. Noakowskiego 22
tel.: (48) (22) 537-68-00 do (03)
faks: (48) (22) 537-68-04(5)
www.interrisk.pl/

2. TUiR ALLIANZ Polska S.A.
02-685 Warszawa
ul. Rodziny Hiszpańskich 1
tel.: (48) (22) 567-40-00
faks: (48) (22) 567-40-40
www.allianz.pl

3. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA
00-838 Warszawa
ul. Prosta 70
tel.: (48) (22) 557-49-12
faks: (48) (22) 557-49-22
www.aviva.pl

4. AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A.
Budynek WTT
00-867 Warszawa
ul. Chłodna 51
tel.: (48) (22) 555-00-50
faks: (48) (22) 555-00-52
www.axa.pl

5. BENEFIA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group
01-793 Warszawa
ul. Rydygiera 21A
tel.: (48) (22) 544-14-00, 544-14-70 (71),
faks: (48) (22) 544-14-51, 544-14-74
www.benefia.pl/BenefiaMajatek/Index.html
Pokaż więcej

II. ZAKŁADY DZIAŁAJĄCE W FORMIE TUW

1. Concordia Polska TUW
61-119 Poznań
ul. Św. Michała 43
tel.: (48) (61) 858-48-00
faks: (48) (61) 858-48-01, 858-48-00
faks: (48) (61) 856-25-13, 858-48-01
www.grupaconcordia.pl.pl

2. TUW CUPRUM
59-301 Lubin
ul. M. Skłodowskiej-Curie 82
tel.: (0-76) 7 277 400 (401)
faks: (0-76) 7 277 400
www.tuw-cuprum.pl
Pokaż więcej

Źródło: http://www.knf.gov.pl

  Drukuj