Ubezpieczenia Ja i Moja Rodzina

Niepokoisz się o siebie i o swoich najbliższych? Żyj spokojnie. W zależności od Twojego wieku i wykonywanej pracy przedstawimy Ci odpowiedni pakiet ochrony. Mamy dla Ciebie aż cztery warianty ubezpieczenia:

 • PODSTAWOWY,
 • ROZSZERZONY,
 • OGRANICZONY,
 • SENIOR.

Powyższe warianty obejmują następujące rodzaje ubezpieczenia, określone w poszczególnych klauzulach umownych:
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego śmierć Ubezpieczonego oraz członków rodziny Ubezpieczonego;
 • Strata finansowa w zasobach gospodarstwa domowego powstała w wyniku poniesienia kosztów pogrzebu Ubezpieczonego oraz członków rodziny Ubezpieczonego;
 • Ubezpieczenie pobytu w szpitalu;
 • Ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności do pracy;
 • Ubezpieczenie operacji;
 • Ubezpieczenie z tytułu osierocenia dziecka Ubezpieczonego;
 • Ubezpieczenie z tytułu urodzenia się dziecka Ubezpieczonemu;
 • Ubezpieczenie poważnych zachorowań;
 • Ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży;
 • Ubezpieczenie assistance medycznego.

Jeśli chcesz poznać naszą ofertę wypełnij wniosek lub poproś o kontakt.

wypełnij wniosek