zmiany w OC

znalezionych wpisów: 1


Zmiany w ustawie

W dniu 19 sierpnia 2011 r. Sejm przyjął ostateczne brzmienie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. więcej