Niesprzyjające regulacje prawne

Dlaczego składki za OC i AC poszły w górę o ok. 15-20% w porównaniu z rokiem ubiegłym? Co ma wpływ na to? Może to, że na rynku finansowym zmiany spowodowane np. anomaliami pogodowymi, wzrost obowiązkowej składki do UFG? Duży wpływ ma również ostra wojna cenowa i nie sprzyjające regulacje prawne. „Chodzi tutaj głównie o zmiany wymuszające uwzględnienie VAT w odszkodowaniach dla osób fizycznych, zadośćuczynienia oraz wypłacanie świadczeń z OC bliskim kierowcy.”

    Według badań i wyliczeń oszacowano że w 2009 roku towarzystwa ubezpieczeniowe dołożyły 9 zł do każdych 100 zł składki z naszych polis komunikacyjnych. Nie ma jeszcze konkretnych danych odnośnie 2010 roku ale szacuje się że będzie to na pewno kwota wyższa od tej z roku poprzedniego i może przekroczyć 10 zł na każde 100 zł składki. Niestety ciąg tych złych jakby nie było wiadomości nie zostanie przerwany w 2011 roku bo i tym razem kwota ta wzrośnie lecz niestety koszt poniosą sami kierowcy, co za tym idzie czeka nas podwyższa składek, niektórzy pewnie już się przekonali wykupując nową polisę. Tak więc posiadając polisę z roku ubiegłego, którą wybraliśmy jako najtańszą nie możemy być pewni czy i w tym roku zasługuje ona na takie mianom. Niektóre towarzystwa chcąc w jak najmniejszym stopniu zminimalizować skutki tej podwyżki przerzucają ją na jedną grupę kierowców czyniąc tym samym „ukłon” w kierunku innej grupy, jedni zapłacą mniej a inni więcej.

„W pierwszym półroczu 2011 r. niektóre TU podniosą ceny OC i AC o ponad 20%, a w skali całego roku o 30%!”

    Przyczyną tych podwyżek są regulacje prawne jakie zostały nałożone na towarzystwa ubezpieczeniowe, od 2007 roku towarzystwa muszą uwzględniać 22% podatku VAT przy wypłacie odszkodowania osobom fizycznym. Taki był wyrok Sądu Najwyższego i co gorsza muszą one zwrócić tenże VAT tym którzy mieli jeszcze wypadek przed wyrokiem SN. Do tego doszła jeszcze podwyżka VAT z 22 na 23%.
    Wzrost składek spowodowany jest także wypłatami zadośćuczynień jakie są wypłacane obok odszkodowań samym poszkodowanym lub w przypadku ich śmierci ich rodzinom. Jakby tego było mało należy zwrócić uwagę jeszcze na dostosowanie naszych regulacji ubezpieczeniowych do unijnych i tym samym wzrost sum gwarancyjnych.
    Analizując powyższe przyczyny można zauważyć, że wartość wypłacanych odszkodowań w ramach OC i AC poszła w górę. Nie da się jednak ukryć, że wzrost cen polis nie pokryje wszystkich wypłat. Zmiana stawek była więc konieczna. Kierowcom pozostaje poszukiwanie lepszych zakresów ubezpieczenia w satysfakcjonujących cenach.

Źródło: Gazeta Ubezpieczeniowa z dn. 4 stycznia 2011 r. str. 8.


Tagi:
  Drukuj