Zmniejsz swoją składkę za OC.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych jest jednym z najczęściej zawieranych ubezpieczeń w naszym kraju. Jest ono również jednym z nielicznych obowiązkowych ubezpieczeń w prawie polskim. Każdy, kto ma samochód, musi pod groźbą kar administracyjnych wykupić polisę OC dla swojego pojazdu. Brak takiego dokumentu, potwierdzenia zawarcia umowy odpowiedzialności cywilnej, może kosztować kierowcę 100 zł i odholowaniem pojazdu na parking policyjny. Zastanówmy się od czego tak w zasadzie zależy wysokość tego ubezpieczenia które tak naprawdę płaci każdy z nas bowiem cieszy się mianem kierowcy.

Poniżej znajduje się lista parametrów najczęściej uwzględnianych przez towarzystwa ubezpieczeniowe przy wyliczaniu składki za OC:

 • Wiek właściciela pojazdu (40–55 lat): -5% do -20%;
 • Wiek samochodu: nowy -20%, roczny -15%, dwuletni -10%;
 • Marka samochodu: do -10%;
 • Rodzaj silnika: do -5%;
 • Jednorazowa opłata: do -10%;
 • Kontynuacja ubezpieczenia: -5% do -20%;
 • Ubezpieczenie kilku pojazdów: do -15%;
 • Zawarcie innych ubezpieczeń: do -20%;
 • Karta klienta: do -20%;
 • Ograniczenie zakresu tylko na teren kraju: do -10%;
 • Pojazd historyczny: do -50%;
 • Wiek właściciela/użytkownika: +10 do +100% (niższy wiek – wyższa zwyżka);
 • Prawo jazdy właściciela (brak lub do 3 lat): +10% do +50%;
 • Wiek samochodu (powyżej 10 lat): do +20%;
 • Marka samochodu: do +20%;
 • Liczba miejsc pojazdu (6–9): do +20%;
 • Brak ważnego badania technicznego: do +200%;
 • Opłata na 2 raty: do +10%;
 • Brak zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia: do +60%;
 • Przeznaczenie pojazdu: +20% do 400%.
    Na tej podstawie oceniane jest właśnie wysokość składki jaką musimy zapłacić za uchronienie nas od odpowiedzialności za spowodowanie wypadku. Artykuł 822 Kodeksu Cywilnego tak określa to wyrażenie: Przez umowę ubezpieczenia obowiązkowego (zawieranego na 12 miesięcy) odpowiedzialności cywilnej zakład ubezpieczeń zobowiązuje się do zapłacenia określonego w umowie odszkodowania za szkody wyrządzone osobom trzecim, względem których odpowiedzialność za szkodę ponosi ubezpieczający.
    Polisę OC można kupić w dowolnym towarzystwie, które prowadzi ubezpieczenia komunikacyjne. Odpowiedzialność ubezpieczyciela trwa przez cały okres umowy. Nawet jeśli kierowca nie opłaci raty w terminie – nie zwalnia to zakładu ubezpieczeniowego od wypłaty odszkodowania. Warto jednak pamiętać, że polisa nie „chroni” nas od odpowiedzialności za zdarzenie drogowe gdy jesteśmy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających (narkotyki, inne specyfiki). Owszem odszkodowanie zostanie wypłacone poszkodowanemu lecz zakład ubezpieczeń ściągnie regresem wypłacone odszkodowanie ze sprawcy zdarzenia.


  Drukuj