Dlaczego warto ubezpieczyć mieszkanie?

Ubezpieczenie mieszkania gwarantuje nam odszkodowanie w razie kradzieży, zalania czy zniszczeń spowodowanych przepięciem elektrycznym.

Ubezpieczenie mieszkania przewiduje także ochronę ubezpieczeniową na wypadek powodzi, silnych opadów czy silnych wiatrów. Ubezpieczenie dotyczy także ochrony przed ogniem. Do polis mieszkaniowych dołączane są także często usługi assistance, takie jak wizyta ślusarza czy hydraulika.

  • Ubezpieczenie obejmuje także skutki żywiołów, takich jak powódź czy huragan
  • Do polis mieszkaniowych bardzo często dołączane są usługi assistance, jak np. możliwość zamówienia usług hydraulika lub ślusarza


Jakie ubezpieczenie wybrać?
Do wyboru mamy kilkadziesiąt zakładów ubezpieczeń. Trzeba jednak pamiętać, że poszczególne oferty bardzo się od siebie różnią. Nie tylko ceną, ale przede wszystkim zakresem ubezpieczenia. Zanim podpiszemy jakąkolwiek umowę, przeczytajmy dokładnie jej treść i sprawdźmy, czy polisa spełnia nasze oczekiwania.
Zanim ubezpieczymy dom czy mieszkanie, zastanówmy się, na jaką sumę chcemy się ubezpieczyć. Suma ubezpieczenia to kluczowe pojęcie występujące w umowie. Określa ono maksymalną wielkość odszkodowania, jaką możemy otrzymać w przypadku szkody.
Na polskim rynku pojawiły się już tzw. polisy all risks. W takim ubezpieczeniu nie znajdziemy wyszczególnienia ryzyk, przed którymi jesteśmy chronieni. Polisa ta obejmuje wszystkie ryzyka, z wyjątkiem tych, które są wyraźnie wyłączone w umowie. Ich spis znajdziemy w rozdziale „Wyłączenia”.

  • Sprawdźmy, czy ubezpieczenie obejmuje ryzyka, na jakich najbardziej nam zależy
  • Zwróćmy uwagę, na jaką sumę ubezpieczenia zawieramy umowę
  • Możemy zdecydować się na droższą polisę all-risks, czyli ubezpieczenie chroniące od wszystkich ryzyk


  Drukuj