Problemy z systemem weryfikacji ubezpieczenia

Od nowego roku w przychodniach ma funkcjonować nowy system weryfikacji ubezpieczenia zdrowotnego. Od tej pory podstawowym potwierdzeniem ubezpieczenia będzie dokument z numerem PESEL, który będzie sprawdzany on-line w systemie NFZ.

Problem z weryfikacją ubezpieczenia mogą mieć studenci lub niepracujący małżonkowie, którzy są ubezpieczeni, ale nie zostali odpowiednio zgłoszeni do systemu. W tym przypadku trzeba będzie wypełnić druki zastępcze. Aby uniknąć niepotrzebnych nieporozumień należy wcześniej sprawdzić swój status ubezpieczenia zdrowotnego. Aby to zrobić należy udać się do oddziałów lub delegatur NFZ i tam można zasięgnąć informacji. Można zapytać, po pierwsze, jaki ma się status, a po drugie, czy w ogóle jest się zgłoszonym do ubezpieczenia, czy zgłoszenie wygasło itp.

Wprowadzenie nowego systemu pociągnęło za sobą również zmiany w przepisach. Wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. zmiany przepisów regulują także zasady i terminy potwierdzania prawa do świadczeń zdrowotnych w przypadkach nagłych, gdy jest zagrożone życie lub zdrowie pacjenta albo gdy np. jest on nieprzytomny. W takiej sytuacji świadczenie opieki zdrowotnej będzie udzielone, ale trzeba będzie dopełnić formalności później.


  Drukuj