Wyższe zyski firm ubezpieczeniowych

Jak podał "Dziennik Gazeta Prawna" w pierwszym półroczu 2012 roku przychody ze składek ubezpieczeń na życie wzrosły o 1,2 mld zł, natomiast przychody ze składek ubezpieczeń majątkowych wzrosły o 0,6 mld zł. Raport ten został stworzony w oparciu o dane z 10 największych polskich ubezpieczycieli.

Niższy zysk odnotowały takie firmy, jak PZU, Europa czy Euler Hermes. Natomiast towarszystwo ubezpieczeiowe Warta zanotowało zdecydowaną poprawę – zysk był niemal trzykrotnie wyższy niż rok wcześniej. Ergo Hestia osiągnęła zysk dwukrotnie wyższy w porównaniu do roku ubiegłego. Mniejszą składkę zanotowały takie firmy, jak Europa i Allianz.


  Drukuj