Kolizja czy wypadek?

Każdy uczestnik ruchu, zarówno kierowca jak i pasażer może być świadkiem lub uczestnikiem zdarzenia drogowego. Jednak jak rozpoznać kiedy jest to tylko kolizja, a kiedy wypadek, kiedy powinna zostać wezwana policja a kiedy wystarczy zwykłe oświadczenie?

    Ogólnie jakakolwiek zaistniała sytuacja na drodze określa się mianem zdarzenia drogowego. Niektóre elementy pozwalają podzielić zdarzenie drogowe na kolizję i wypadek.
    Kolizja drogowa – zdarzenie drogowe, w wyniku którego osoby w nim uczestniczące nie ponoszą śmierci ani nie doznają urazów a szkodzie ulega jedynie mienie (np. samochód).
    Zaś wypadek drogowy – zdarzenie w ruchu drogowym, gdzie jeden lub więcej uczestników ruchu drogowego bierze udział w zdarzeniu, w wyniku którego uczestnik ruchu drogowego został ranny lub doszło do jego śmierci.
    Faktem rozgraniczającym te zdarzenia jako kolizję i wypadek jest obecność rannych bądź zabitych. Niekiedy jednak osoby uczestniczące w zdarzeniu na skutek szoku nie odczuwają bólu, należy mimo to wezwać pogotowie.

Uczestnik kolizji powinien wykonać następujące czynności:

 • natychmiast zatrzymać swój pojazd,
 • włączyć światła awaryjne,
 • usunąć uszkodzone auta z jezdni,
 • napisać oświadczenie (jeśli jest sprawcą kolizji) lub zażądać oświadczenia od sprawcy kolizji,
 • sprawdź, czy w oświadczeniu występują wszystkie niezbędne dla ubezpieczyciela informacje.
Informacje jakie powinny znaleźć się w takim oświadczeniu to:
 • dane osobowe uczestników kolizji (imię, nazwisko, adres, telefon),
 • dane dotyczące prawa jazdy osób biorących udział w zdarzeniu (numer prawa jazdy, kategoria, kiedy i przez kogo wydane, data ważności)
 • nazwę ubezpieczycieli (numer polisy OC, nazwa firmy ubezpieczeniowej)
 • informacje na temat danych świadków kolizji (głównie numer telefonu)
 • dokładny opis zdarzenia (dokąd jechały pojazdy, jak doszło do kolizji, jakie są jej efekty),
 • podpis uczestników kolizji na każdej stronie oświadczenia
    Jeżeli z uzasadnionych przyczyn, mimo tego że nie ma rannych czy poszkodowanych a od prowadzącego można wyczuć alkohol lub gdy są jakieś niejasności, powinniśmy wezwać policję.
    Gdy dojdzie do kolizji i zostanie wezwana bądź zjawi się policja, oznacza to, że sprawca zostanie ukarany mandatem do 500 zł za spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym.
Jeśli dojdzie do wypadku powinniśmy wezwać policję i pogotowie oraz samemu postarać się określić ilu i w jakim stanie są poszkodowani. Nie wolno przestawiać pojazdów uczestniczących w wypadku.
    Najważniejsze to w obu przypadkach zastosować maksymalne bezpieczeństwo zarówno w obliczu kolizji jak i wypadku. Starać się udzielić pomocy zgodnie z zasadami pierwszej pomocy i wezwać odpowiednie służby, jeśli to konieczne.


  Drukuj