Wyższa składka na ubezpieczenie zdrowotne

Jakub Szulc - wiceminister zdrowia poinformował ostatnio, że planowane jest zwiększenie nakładów finansowych na służbę zdrowia. Nakłady te miałyby wzrosnąć do poziomu 6% do roku 2020.

W związku z tym wymagane będzie podniesienie składki zdrowotnej. Aby podnieść nakłady na ochronę zdrowia, zdaniem wiceministra, konieczne będzie podniesienie składki lub wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Zdaniem wiceministra Szulca prace nad dodatkowymi ubezpieczeniami są "w zasadzie zakończone", ale decyzja o skierowaniu propozycji na ścieżkę legislacyjną nie została jeszcze podjęta.

Wiceminister Szulc stwierdził, że po wprowadzeniu trudnej ustawy refundacyjnej potrzeba czasu na przygotowanie się do kolejnej ważnej zmiany i poprzedzającej ją debaty publicznej.


  Drukuj