Wakacje coraz bliżej - pomyśl o ubezpieczeniu

Zbliżają się wakacje, czas wyjazdów, a to znak że warto pomyśleć o ubezpieczeniu, które chroniłoby nas i całą naszą rodzinę podczas takiego wyjazdu. Firmy ubezpieczeniowe w swojej ofercie posiadają wiele produktów ubezpieczeniowych, które są przygotowane tak aby chronić nas podczas wyjazdu.

Znalezienie odpowiedniego ubezpieczenia turystycznego nie powinno być zatem trudne.

Podstawowym ubezpieczeniem w czasie wyjazdu jest ubezpieczenie kosztów leczenia oraz transportu medycznego. W razie zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w trakcie naszego pobytu za granicą firma ubezpieczeniowa zwróci nam koszty poniesione na badania lub zabiegi operacyjne, zakup przepisanych lekarstw lub środków opatrunkowych, zabiegi ambulatoryjne lub związane z pobytem w placówce służby zdrowia. Należy pamiętać jednak o tym, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów leczenia lub hospitalizacji, które nie były konieczne ze względu na stan zdrowia ubezpieczonego, a ponadto także kosztów zabiegów kosmetycznych, operacji plastycznych, leczenia choroby przewlekłej (chyba, że zakres ochrony został w tym zakresie rozszerzony, a ubezpieczony opłacił dodatkową składkę), zabiegów związanych z usunięciem ciąży, a także kosztów leczenia sanatoryjnego lub rehabilitacyjnego.


  Drukuj