Ubezpieczenie na wakacjach za granicą

Wyjeżdżając za granicę na wakacje lub do pracy często zadajemy sobie pytanie czy przysługuje nam ubezpieczenie zdrowotne? Czy w skutek nieszczęśliwego wypadku będziemy musieli sami pokryć koszty leczenia? Co gwarantuje nam Narodowy Fundusz Zdrowia i Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego?

    Jeżeli wyjechałeś z Polski do któregoś z państw członkowskich i zdarzy Ci się w tym państwie wypadek lub nagle tam zachorujesz, masz prawo do korzystania z opieki medycznej w tym państwie w placówkach służby zdrowia, które funkcjonują w ramach publicznego systemu ochrony zdrowia.
Pamiętaj, że Twoje leczenie w innym państwie członkowskim odbywać się będzie według tych samych reguł, które obowiązują osoby ubezpieczone w tym państwie. Oznacza to, że będziesz podlegał przepisom dotyczącym finansowania świadczeń zdrowotnych, które obowiązują ubezpieczonych mieszkańców państwa członkowskiego, w którym czasowo przebywasz. W związku z tym będziesz mógł nieodpłatnie skorzystać tylko z tych świadczeń zdrowotnych, które należą się nieodpłatnie ubezpieczonym w państwie Twojego pobytu. Natomiast wszystkie koszty świadczeń zdrowotnych, które częściowo (na zasadzie współpłacenia) lub w całości ponosi osoba ubezpieczona w państwie Twojego pobytu, poniesiesz także i Ty.
    Zasady korzystania z opieki zdrowotnej podczas pobytu w państwach członkowskich dotyczą także członków Twojej rodziny zgłoszonych przez Ciebie do ubezpieczenia zdrowotnego.
    Przed wyjazdem z Polski do któregokolwiek z państw członkowskich powinieneś zaopatrzyć się w odpowiedni dokument, który potwierdzi Twoje prawo do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium każdego z tych państw. Takim dokumentem jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego.

    Państwa, w których obowiązują przepisy wspólnotowe dotyczące opieki zdrowotnej to:
Austria, Belgia, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Polska, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria.

W odniesieniu do niektórych państw członkowskich UE przepisy wspólnotowe obowiązują także na ich terytoriach zamorskich, terytoriach zależnych czy też w regionach autonomicznych.
Dotyczy to:

 • Balearów, Wysp Kanaryjskich, Ceuty i Melilli – w przypadku Hiszpanii,
 • Gujany Francuskiej, Reunion, St. Pierre-et-Miquelon, Gwadelupy oraz Martyniki – w
 • przypadku Francji,
 • Azorów i Madery – w przypadku Portugalii,
 • Gibraltaru – w przypadku Wielkiej Brytanii.

Natomiast przepisy wspólnotowe nie obowiązują na obszarze:
 • Grenlandii i Wysp Owczych – w przypadku Danii,
 • Wysp Normandzkich i Wyspy Man – w przypadku Wielkiej Brytanii.

Przed wyjazdem z Polski do któregokolwiek z państw członkowskich powinieneś zapoznać się:
 • z zasadami korzystania z opieki zdrowotnej w innych państwach członkowskich,wynikającymi z przepisów prawa wspólnotowego i polskiego,
 • oraz
 • z zasadami pokrywania kosztów świadczeń zdrowotnych w państwie członkowskim, do którego wyjeżdżasz, obowiązującymi każdą osobę objętą powszechnym systemem ubezpieczenia zdrowotnego w tym kraju.

Jako czasowy pobyt należy traktować nie tylko:
 • wizytę u znajomych lub krewnych,
 • wyjazd turystyczny,
 • krótką podróż służbową,
ale także:
 • wyjazd do innego państwa członkowskiego w celu podjęcia tam studiów,
 • wyjazd do innego państwa członkowskiego w celu wykonywania pracy na rzecz polskiego pracodawcy, który oddelegował Cię do pracy na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy,
 • wyjazd do innego państwa członkowskiego w celu poszukiwania tam pracy przez osobę pobierającą w Polsce zasiłek dla bezrobotnych,
 • uczęszczanie przez ucznia, mieszkającego na terytorium Polski, do szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły średniej na terytorium innego państwa członkowskiego i w związku z tym codzienne (lub przynajmniej raz w tygodniu) przekraczanie przez niego granicy Polski.

PAMIĘTAJ!
Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie zapewnia pokrycia przez NFZ kosztów transportu medycznego do Polski oraz opłat za świadczenia zdrowotne, obowiązujących w większości państw. Wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia, aby uniknąć obciążenia tymi kosztami.

Zakres oraz koszt takiego ubezpieczenia możesz poznać uzupełniając formularz na: http://vpolisa.pl/travel/info


Źródło: http://www.nfz.gov.pl/


  Drukuj