Ubezpieczenia grupowe a zmiana pracodawcy

Znaczna część osób pracujących jest objęta ubezpieczeniem grupowym. Ubezpieczenia te zawierane są pomiędzy zakładem pracy a ubezpieczycielem, a zainteresowani pracownicy mogą przystępować do nich wedle uznania, gdyż ubezpieczenia te nie są ubezpieczeniami obowiązkowymi.

Co się dzieje z ubezpieczeniem po ustaniu zatrudnienia? Pracownik nie ma już związku z poprzednim pracodawcą, nie ma więc możliwości korzystania z ochrony w ramach ubezpieczenia pracowniczego. Dalsza możliwość ubezpieczenia zależy między innymi od aktualnej sytuacji zawodowej osoby odchodzącej z zakładu pracy: jeżeli znajduje ona kolejne zatrudnienie i nowy pracodawca ma zawartą umowę ubezpieczenia grupowego na życie swoich pracowników, to przystąpienie do tego ubezpieczenia pozwala dalej być objętym ochroną ubezpieczeniową.

Dla kogo i w jakiej sytuacji indywidualna kontynuacja ubezpieczenia?

Może się zdarzyć, że nowy pracodawca nie proponuje swoim pracownikom ubezpieczenia grupowego. Podobnie osoby pozostające na urlopie wychowawczym czy długim urlopie bezpłatnym, które mają formalny, ale nie faktyczny związek z zakładem pracy, nie otrzymują wynagrodzenia, a więc nie mogą być im potrącane składki na ubezpieczenia. Oczywiście ponownie będą mogły korzystać z ochrony grupowej po powrocie do czynności zawodowej. Jeszcze inaczej wygląda sytuacja osób odchodzących na emeryturę bądź rentę. Dla nich nie będzie już dostępna możliwość korzystania z ochrony grupowej.

Dla osób, które krótkotrwale bądź na stałe utraciły związek z zakładem pracy, została stworzona specjalna forma ubezpieczeniowa – ubezpieczenia indywidualnie kontynuowane (zwane dalej: IK). Celem tych ubezpieczeń jest zapewnienie ciągłości ochrony ubezpieczeniowej.

Jaki zakres gwarancji kontynuacji mogą ubezpieczenia umowy grupowe?

Już na etapie zawierania umowy ubezpieczenia grupowego zakład pracy i towarzystwo ubezpieczeń określają, czy chcą, aby osoby odchodzące z pracy miały możliwość indywidualnego kontynuowania ochrony. Ewidentna większość zakładów pracy decyduje się na takie rozwiązanie.

W zależności od rodzaju umowy grupowej, zakres gwarancji kontynuacji może być odmienny. Istnieją ubezpieczyciele, którzy zapewniają prawo do IK, ale nie sygnalizują, na jakich warunkach i ile będzie wtedy wynosiła wysokość składki ubezpieczeniowej. Ten typ gwarancji ubezpieczeniowej oznacza, że osoba odchodząca z firmy może otrzymać propozycję zawarcia umowy ubezpieczenia indywidualnego, którą mogłaby zawrzeć niezależnie od tego czy była objęta ubezpieczeniem grupowym, czy nie.

Innym rodzajem gwarancji kontynuacji jest zagwarantowanie osobie odchodzącej z grupy takich samych warunków, jak w grupie, ale tylko przez określony czas. Oznacza to, że przez okres na przykład 1 roku po opuszczeniu grupy warunki ubezpieczenia, tj. zakres, wysokości świadczeń i składka są takie same, jak w grupie, ale już po upływie tego okresu mogą być znacznie ograniczone. Rezultatem może być zmniejszenie znaczenia ochrony ubezpieczeniowej na starość, kiedy konsument jej najbardziej wymaga i kiedy nie ma już możliwości kupić innego ubezpieczenia na podobnych warunkach.

Źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/ubezpieczenia-grupowe-z-bliska/artykuly/517292,ubezpieczenia_grupowe_co_po_zmianie_pracy.html


  Drukuj