Ubezpieczenia szpitali rozwiązanie problemu

W najbliższych dniach w Dzienniku Ustaw ma zostać zamieszczona regulacja dotycząca kwot odszkodowań z zakresu ubezpieczeń od zdarzeń medycznych. PZU SA jest gotowe do zmiany warunków w tego typu polisach tak, aby składka za ochronę była niższa. – tak brzmiały najważniejsze wnioski ze spotkania przedstawicieli Pracodawców RP z reprezentantami Ministerstwa Zdrowia.

Wiceszef resortu Jakub Szulc, który brał udział w spotkaniu ocenił, iż dobrym rozwiązaniem problemu wysokich stawek w ubezpieczeniach od zdarzeń medycznych jest rozbicie ryzyka między szpitale a ubezpieczycieli. Wiceminister przekazał również, iż w trakcie negocjacji z PZU SA MZ uzyskało deklarację, iż dopuszczalna będzie modyfikacja warunków ubezpieczenia w taki sposób, by jego koszt uległ zmniejszeniu w stosunku do obecnych stawek.

Z komunikatu, który został umieszczony na stronach www Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych wynika, iż taka możliwość powstanie w dwóch przypadkach:

1. Gdy ubezpieczyciel i szpital uzgodnią pomiędzy sobą, do jakiej wysokości z kwoty 1,2 mln zł sumy gwarancyjnej ten ostatni pokryje zobowiązania ugodowe na skutek uznania zdarzenia medycznego przez komisję. OSSP tłumaczy, iż w praktyce oznaczać to ma, że szpital ponosi pełne koszty odszkodowań do łącznej kwoty np. 300 tys. zł. W przypadku pojawienia się roszczeń powyżej tej kwoty płaci PZU SA - aż do wyczerpania sumy gwarancyjnej. W takim wypadku koszt ubezpieczenia powinien być niższy o odpowiednio min. 25%.

2. Będzie również możliwość wprowadzenia udziału w szkodzie - szpital uczestniczy w ustalonym procencie w każdej wypłacie. Taka propozycja ma także obniżyć składkę co najmniej o wysokość wskaźnika procentowego, określającego udział szpitala.

Według wstępnych wyliczeń oznaczałoby to spadek wysokości składki od 40% do 70% w stosunku do obecnych propozycji. Jednocześnie szpitale, które nawiązały już umowę mają możliwość jej renegocjowania ze wszystkimi z tego wynikającymi konsekwencjami.

W czasie spotkania Jakub Szulc zapewniał, że w najbliższych dniach zostanie podpisane rozporządzenie dotyczące kwot odszkodowań z obszaru ubezpieczeń od zdarzeń medycznych, w konsekwencji czego odrobinę później akt ten będzie opublikowany w Dzienniku Ustaw. Ma to pozwolić ubezpieczycielom na przeprowadzenie rzetelnej kwotowanie i stworzy możliwość poszerzenia grupy firm oferujących tego typu asekurację.

Źródło: http://www.gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=42226:rynek-ubezpiecze-coraz-bliej-rozwizania-problemu-polis-od-zdarze-medycznych&catid=107:rynek-ubezpiecze&Itemid=106


  Drukuj