Towarzystwo ubezpieczeniowe HDI ukarane

Towarzystwo ubezpieczeniowe HDI–Gerling Życie bezprawnie nakładało na klientów wyższe niż ustalone w umowie opłaty – uznała Prezes UOKiK. Na firmę nałożono karę pieniężną w wysokości ponad 1,5 mln zł

Jednym z produktów proponowanych przez HDI–Gerling Życie jest ubezpieczenie na życie z funduszem „Multiaspekt” łączące ze sobą funkcję ochronną ubezpieczenia oraz możliwość gromadzenia kapitału. Obiekcje Urzędu wzbudziło nakładanie na ubezpieczonych opłat wyższych, niż wynikało z umowy.

Dokonane przez UOKiK działania ujawniły, że ubezpieczyciel ustalił w umowie maksymalną wysokość opłat pobieranych przez pierwsze trzy lata obowiązywania polisy – nie wyżej niż 2,5 proc. sumy zadeklarowanych składek. W praktyce spółka oprócz wyznaczonej kwoty, dodatkowo nakładała na konsumentów, w każdym roku obowiązywania kontraktu opłatą w wysokości 4 proc. wartości należnych składek. W pojęciu UOKiK pobierając wyższe niż ustalone w umowie opłaty ubezpieczyciel naruszył zasadę dotrzymywania umów. Konsekwencją wspomnianych działań było m.in. zmniejszenie składki lokowanej w fundusze kapitałowe, co miało bezpośredni wpływ na zysk w kolejnych latach obowiązywania polisy. Działania te trwały od listopada 2004 roku.

Prezes UOKiK uznała działanie Towarzystwa Ubezpieczeń HDI–Gerling Życie za niezgodne z prawem i zakazała stosowania niedozwolonej praktyk. Spółkę ukarano karą pieniężną w wysokości 1 596 348 zł oraz obowiązek publikacji sentencji decyzji na stronie internetowej ubezpieczyciela oraz w jednym z ogólnopolskich dzienników. Wyrok nie jest ostateczny, przedsiębiorca skorzystał z możliwości odwołania się do sądu.

Źródło: http://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=3057


Tagi:
  Drukuj