Ubezpieczenie Stadionu Narodowego

Jak poinformowało Narodowe Centrum Sportu konsorcjum pięciu towarzystw ubezpieczeniowych zwyciężyło w przetargu ograniczonym na ubezpieczenie nieruchomości i obiektu budowlanego Stadionu Narodowego w Warszawie.

W skład konsorcjum weszły następujące firmy ubezpieczeniowe: PZU SA jako lider, oraz TUiR Warta, STU Ergo Hestia, TUiR Allianz i HDI Asekuracja. Grupa towarzystw ubezpieczeniowych ubezpieczy nieruchomości i obiekt budowlany Stadionu Narodowego w Warszawie w następującym zakresie:

  • Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych – wszystkie ryzyka z włączeniem kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyk dewastacyjnych,
  • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
  • Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od awarii,
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia.
  • Ubezpieczenie ryzyk terrorystycznych.
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w związku z organizacją i przeprowadzeniem Turnieju Finałowego Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje okres od 11 maja 2012 (cztery tygodnie przed pierwszym meczem) do 5 lipca 2012 (7 dni od daty ostatniego meczu) włącznie.

Jak ustalił reporter radia RMF FM, suma ubezpieczenia majątkowego i OC to aż 1,5 mld zł, od czego składka będzie wynosić ponad 4 mln zł rocznie. Na tyle samo wyceniono sumę ubezpieczenia w przypadku zamachu podczas Euro 2012. Jednak poza tegoroczną imprezą suma związana z terroryzmem spada do 580 mln. Dlatego od tego zagrożenia składka wynosi mniej, średnio ok. 400 tys. zł rocznie.

Łącznie, po uśrednieniu, przez najbliższe dwa lata za ubezpieczenie Narodowego trzeba będzie zapłacić po 4,5 mln.

Suma ubezpieczenia dla:
  • Ryzyk majątkowych i OC wynosi: 1.464.565.393,00 złotych
  • Ryzyk terrorystycznych wynosi: w okresie turnieju Euro 2012 - 1.464.565.393,00 złotych
  • W pozostałym okresie 580.000.000,00 złotych

Składka za ubezpieczenie ryzyk majątkowych i OC wynosi: 8.293.314,32 zł., za okres 24 miesięcy

Składka za ubezpieczenie ryzyk terrorystycznych wynosi: 793.314,32 zł., za okres 24 miesięcy

Zródło: http://www.rmf24.pl/raport-euro2012/fakty/news-stadion-narodowy-jak-studnia-bez-dna-ubezpieczenie-areny,nId,435369
http://stadiony.net/aktualnosci/2012/02/narodowy_ubezpieczenie_za_45_mln_rocznie
http://gu.com.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=42372:rynek-ubezpiecze-konsorcjum-5-firm-ubezpieczy-stadion-narodowy-na-czas-euro&catid=107:rynek-ubezpiecze&Itemid=106


  Drukuj